Kết nối những tấm lòng tuần này, là câu chuyện về gia đình ông Huỳnh Văn Định, ở Thị trấn Chợ Chùa...

Mặc dù cơn lũ lịch sử đã đi qua hơn 10 ngày, nhưng ở những vùng rốn lũ trong tỉnh, nhiều gia đình...

Trong những ngày này, cả tỉnh Quảng Ngãi đang dồn sức khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch...

Chuyên mục Kết nối những tấm lòng tuần này, xin được tiếp tục với câu chuyện của gia đình cụ bà...

Trang