Vượt Lên Chính Mình ngày 13/05/2017 tại xã Suối Dây, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 06/05/2017 tại Xã Hảo Đước, H.Châu Thành, Tây Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 29/4/2017 tại xã Ea trang, huyện M'đrăk, tỉnh ĐăkLăk.
Vượt Lên Chính Mình ngày 22/4/2017 tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Trang