Vượt Lên Chính Mình ngày 17/06/2017 tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM.
Vượt Lên Chính Mình ngày 10/06/2017 tại xã Yên Na, H.Tương Dương, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 03/06/2017 tại xã Quảng Thạch, H.Quảng Trạch, Quảng Bình.
Vượt Lên Chính Mình ngày 27/05/2017 tại xã Quang Sơn,TX Tam Điệp, Ninh Bình

Trang