KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Cúc ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Võ Minh Tấn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Mỹ Dung ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Dương Văn Dũng ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn...

Trang