KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Dương Văn Dũng ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Huyền ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Nguyễn Thị Việt ở xã Bình Hòa, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Trần Thị Kiều ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức,...

Trang