KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Huỳnh Thị Kiền ở xã Bình Trung, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Huỳnh Thị Luận ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Trần Huỳnh ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Lê Thị Bích Thúy ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ...

Trang