KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Tiêu Thị Cẩm Đông ở xã Hành Nhân, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Lê Đức Ái ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Chế Văn Minh ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đinh Thị Tình ở xã Bình An, huyện Bình Sơn...

Trang