KNNTL - SỐ 312 - Chị Đinh Thị Tình - 06/09/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Bà Nguyễn Thị Học ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp chị Đinh Thị Tình ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: