KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Lê Thị Bích Thúy ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Trần Thị Kim Liên ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  bà Nguyễn Thị Xí ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Tạ Thị Thắm ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh...

Trang