Anh Lê Mừng
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 20/09/2013 Xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Anh Đặng Phúc Đức
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 13/09/2013 Xã An Thủy - huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Anh Hoàng Văn Toàn
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 06/09/2013 Xã Đại Thắng - Huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng
Chị Ngô Thị Lọt
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 02/08/2013 Xã Vinh Phú - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Trang