KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Huỳnh Văn Châu ở TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Lê Văn Thuận ở TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Huỳnh Thị Kim Liên ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Bùi Thị Nhựt ở TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng...

Trang