KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Phạm Ngọc Hoàng ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Hồ Minh Lâm ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Vương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Huỳnh Thị Kiền ở xã Bình Trung, huyện Bình...

Trang