KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phan Anh Trường ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Bùi Tá Danh ở xã Hạnh Thuận, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Bùi Công Thành ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Trần Trung Hiếu ở xã Tịnh An, TP Quảng...

Trang