KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Tạ Thị Thắm ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Lê Quang Thành ở xã Hành Tín Đông, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Trương Thị Lý ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Phạm Văn Lưu ở xã Đức Phú, huyện Mộ Đức,...

Trang