KNNTL - SỐ 313 - Anh Chế Văn Minh - 13/09/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đinh Thị Tình ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Chế Văn Minh ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: