KNNTL - SỐ 311 - Bà Nguyễn Thị Học - 30/08/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Cúc ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Học ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: