KNNTL - SỐ 306 - Em Phạm Thị Huyền - 26/07/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Nguyễn Thị Việt ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Em Phạm Thị Huyền ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: