KNNTL - SỐ 303 - Anh Võ Hơn - 05/07/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Phạm Ngọc Hoàng ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Võ Hơn ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: