KNNTL - SỐ 301 - Anh Hồ Minh Lâm - 21/06/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Vương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Hồ Minh Lâm ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như sau: